An toàn thông tin

Khóa học ngắn hạn về Blockchain và Cryptocurrency nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho các bạn sinh viên về Blockchain, một công nghệ mở ra một xu hướng ứng dụng tiềm năng cho nhiều lĩnh vực như tài chính ngân hàng, bán lẻ, vận chuyển hàng hóa, sản xuất, viễn thông.

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản và tổng quan nhất về công nghệ Blockchain và hệ sinh thái Blockchain cũng như ứng dụng thực tế của Blockchain trong nền kinh tế hiện nay.

Thời gian: 05-06  tháng 05 năm 2018

Địa điểm: B1-803

Đối tượng tham gia: 

Sinh viên từ năm 3 thuộc các chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *