IOT

Chương trình đào tạo tài năng Hệ thống điện tử thông minh và Internet vạn vật là ngành có nhu cầu cao về nhân lực ở Việt Nam và trên thế giới. 

Theo học chương trình này, sinh viên được trang bị một cách toàn diện cả về kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm để có thể trở thành những nhà lãnh đạo, kỹ sư và chuyên gia giỏi trong:

  • Nghiên cứu phát triển, thiết kế, chế tạo, vận hành các hệ thống điện tử thông minh như thiết kế vi mạch, hệ thống nhúng, các hệ thống điện tử ứng dụng trong truyền thông, y tế, điều khiển, tự động hóa có hướng tới các ứng dụng thông minh như học máy, trí tuệ nhân tạo.
  • Phát triển các nền tảng phần cứng, phần mềm, các phương thức truyền thông và ứng dụng cho Internet vạn vật (Internet of Things) cũng như các hệ thống truyền thông tương lai.

Chương trình đào tạo tài năng Hệ thống Điện tử thông minh và IoT được giảng dạy bằng tiếng Việt và được thiết kế bao gồm khối kiến thức toán học và khoa học cơ bản, khối kiến thức cơ sở cốt lõi, khối kiến thức chuyên sâu của ngành ĐT-VT, khối kiến thức bổ trợ về xã hội và kỹ năng mềm.

Đặc biệt, sinh viên được thực tập trong môi trường công nghiệp và được tham gia nghiên cứu cùng với giảng viên tại Trung tâm Nghiên cứu của Viện ĐT-VT từ năm thứ 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *